Gerum enn betur í Reykjavík!

Reykjavík á að rúma okkur öll – fólkið sem býr í borginni og fólkið sem vill flytja í borgina – sama hvernig við erum og sama hvaðan við komum. Við eigum öll skilið jöfn tækifæri til lífs og leiks og því viljum við Vinstri græn koma til leiðar með sterkara menntakerfi og velferðarþjónustu, öruggu húsnæði, góðum almenningssamgöngum og borgarskipulagi sem tekur tillit til alls þess mannlega en líka náttúrunnar og umhverfisins.

Við vitum að fólki líður best þegar það er frjálst og óheft –undan kröfum samtímans, staðalmyndum kynjanna og hvers kyns ofbeldi en líka þegar það þarf ekki að hafa áhyggjur af hinu daglega amstri og að ná endum saman í Reykjavík.

Og við vitum að fólk þarf að lyfta andanum, bæði í einrúmi og í félagsskap við aðra, sækja söfn og kaffihús, fara í sund og í göngutrúa eða á leikvell eða einfaldlega skjótast til kaupmannsins á horninu. Og allt þetta má gera í Reykjavík. Borgin er fólkið sem í henni býr og fólkið sem hana skapar með tilveru sinni, hugviti, væntumþykju og auðvitað líka hversdagsleikanum.

Við Vinstri græn erum ánægð með höfuðborgina okkar og við viljum halda áfram og gera enn betur í Reykjavík. Með ykkur öllum.

Gerum Reykjavík vinstri græna eftir kosningarnar.

VINSTRI REYKJAVÍK

BYGGJUM UNDIR FÉLAGSLEGA VELFERÐ OG ENDURREISUM VERKAMANNABÚSTAÐI Í SAMVINNU VIÐ VERKALÝÐSFÉLÖGIN

 • Fjölgum félagslegum leiguíbúðum um a.m.k. 600 á kjörtímabilinu
 • Nýtum sterka stöðu borgarsjóðs í menntakerfið og velferðaþjónustu
 • Höldum áfram að afnema gjaldtöku í leikskólum og grunnskólum í áföngum og gerum menntun barna endurgjaldslausa
 • Opnum miðstöð innflytjenda í anda Bjarkarhlíðarmódelsins
 • Vindum ofan af markaðsvæðingu í skólakerfinu og stöndum vörð um menntun barna
 • Aukum samvinnu við húsnæðissamvinnufélög sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni
 • Tryggjum félagslega blöndun í öllum hverfum og vinnum gegn stéttaskiptingu

GRÆNA REYKJAVÍK

STÍGUM ENN STÆRRI GRÆN SKREF Í REYKJAVÍK OG GRÍPUM TIL RÓTTÆKRA AÐGERÐA GEGN LOFTSLAGSBREYTINGUM AF MANNAVÖLDUM

 • Bætum almenningssamgöngur og komum borgarlínunni í framkvæmd
 • Leggjum fleiri hjólastíga í Reykjavík og búum til betri og öruggari tengingar
 • Fjölgum grænum svæðum í göngufæri
 • Minnkum matarsóun og gerum Reykjavík veganvæna
 • Fleiri hlöður um alla borg – fjölgum rafhleðslustöðum í bílastæðahúsum og í götum
 • Einföldum stjórnsýsluna með aukinni snjallþjónustu í Reykjavík
 • Flokkum enn meira og hefjum lífræna flokkun
 • Gerum græna fjárhagsáætlun og tryggjum að öll innkaup borgarinnar séu vistvæn
 • Hlúum betur að náttúrulegum og friðlýstum svæðum innan borgarinnar
 • Mörkum stefnu um aukin loftgæði í Reykjavík og vinnum gegn svifryki og loftmengun
 • Stóraukum kolefnisbindingu, endurheimtum votlendi og blásum til sóknar í skógrækt í borgarlandinu

FEMÍNÍSKA REYKJAVÍK

STÓRBÆTUM KJÖR KVENNASTÉTTA HJÁ REYKJAVÍKURBORG OG ÚTRÝMUM KYNBUNDNU OFBELDI OG MISMUNUN

 • Vinnum gegn margþættri mismunun og misskiptingu í Reykjavík
 • Hækkum laun ófagmenntaðs starfsfólks
 • Upprætum með öllu launamun kynjanna
 • Styttum vinnuvikuna og drögum úr streitu
 • Höldum áfram að breyta samfélaginu í anda femínískra byltinga undanfarinna áratuga

AÐ VAXA ÚR GRASI Í REYKJAVÍK

Menntun, menning, íþróttir og velferð barna

Börn eru eins og fræ. Við vitum ekki hvers konar blóm þau verða en óhindraður aðgangur að menntun, uppbyggilegu félagsstarfi og bjargráðum er nauðsynlegur til þess að þau geti blómstrað á sínum forsendum. Menntun á að vera fyrir öll börn, allt frá leikskóla og upp úr, óháð fjárhag eða stöðu foreldra þeirra. Hún á að vera endurgjaldslaus.

Brúum umönnunarbilið

Opnum ungbarnadeildir í borgarreknum leikskólum í öllum hverfum

Mönnum leikskólana með fagfólki og styðjum faglegt frelsi þess

Gerum þjónustusamninga við dagforeldra til að tryggja þjónustu við ung börn

Fullmönnum alla leikskóla

Hækkum laun starfsfólks á leikskólum

Höldum áfram að vinna að gjaldfrjálsum leikskóla

Styrkjum ófaglært starfsfólk á leikskólum enn frekar til að verða leikskólakennarar

Höldum áfram að bæta starfsaðstæður starfsfólks leikskóla

Aukum afleysingu og undirbúningstíma á leikskólum

Framúrskarandi borgarreknir grunnskólar

Höldum áfram að vinna að gjaldfrjálsum grunnskóla

Vindum ofan af markaðsvæðingu skólakerfisins

Eflum faglegt sjálfstæði og sveigjanleika grunnskólakennara í öllum fögum og tryggjum fjármagn til þess

Eflum kennslu list-, verk- og tæknigreina

Aukum fjölbreytni í skólamötuneytum með grænmetis- og vegan-valkostum

Stóreflum safnkost grunnskólabókasafna

Eflum móðurmálskennslu og íslenskukennslu fyrir börn með annað tungumál að móðurmáli

Öflugar félagsmiðstöðvar og frístundaheimili

Fjölgum heilsársstörfum og komum frístundaheimilum og félagsmiðstöðvum í varanlegt og viðunandi húsnæði

Stóreflum 10-12 ára starf félagsmiðstöðvanna

Jöfnum aðgengi barna með félagslegum stuðningi í félagsmiðstöðvum

Festum í sessi rekstur hinsegin félagsmiðstöðvar

Styðjum við þarfir 16-18 ára ungmenna um frístundastarf

Barnamenning og öflugt íþróttastarf

Opnum barnamenningarhús með skapandi starfi með börnum og fyrir börn

Vinnum með íþróttahreyfingunni að því að uppræta einelti og kynferðislega áreitni

Fjölgum og stækkum skólahljómsveitir

Bjóðum ungu listafólki upp á aðstöðu til æfinga og sköpunar í húsnæði borgarinnar

Skoðum möguleikana á að opna vísindasafn fyrir börn og fullorðna í borginni

Bjargir fyrir börnin í borginni

Tökum höndum saman við ríkið og tryggjum úrræði sem hægt er að grípa til strax og börn og ungmenni lenda í sálarháska eða fíknivanda

Gerum sálfræðimeðferð aðgengilega fyrir öll börn

Útrýmum barnafátækt með því að draga úr gjaldtöku í grunnþjónustu við börn og afnemum gjaldtöku í menntakerfinu

Minnkum álag á Barnavernd, fækkum málum á hvern ráðgjafa og eflum eftirlit með þjónustunni

AÐ KOMA UNDIR SIG FÓTUNUM Í REYKJAVÍK

Velferðarþjónusta og húsnæðismál

Það á að vera gott að búa í Reykjavík. Hér á fólk að vilja lifa, læra, vinna, elska og vera. Þess vegna á að huga vel að félagslegri velferð allra íbúa í Reykjavík og innviðum borgarinnar. Þjónusta við alla aldurshópa og hvers kyns fjölskylduform, hvort sem það eru barnafjölskyldur eða einstaklingar, fólk sem þarf aðstoð við hið daglega líf, fólk sem flytur hingað utan úr heimi eða á bara leið framhjá og dvelur í stuttan tíma. Þjónusta borgarinnar á að mæta þörfum fólks og á að vera veitt á samfélagslegum forsendum. Í borginni á að vera fjölbreytt framboð húsnæðis, fjölbreytt íbúasamsetning í hverfum og öruggur og sanngjarnan leigumarkaður. Við eigum öll að geta fundið okkur stað í borginni.

Réttláta Reykjavík

Hækkum fjárhagsaðstoð, setjum framfærsluviðmið fyrir borgina og útrýmum fátækt

Fjölgum úrræðum fyrir börn og setjum viðmið um hámarkstíma við vinnslu mála

Vinnum í anda skaðaminnkandi nálgunar og Húsnæði fyrst-hugmyndafræðinnar

Endurvekjum dagþjónustu fyrir utangarðsfólk í borginni

Stöndum vörð um borgarrekna velferðarþjónustu og útvistum ekki viðkvæmri þjónustu við fólk

Reykjavíkurborg móti sér stefnu um ásættanlegan launamun milli hæstu og lægstu launa hjá borginni

Réttindamiðuð þjónusta við fatlað fólk

Gerum tímasetta áætlun um innleiðingu NPA svo að fatlað fólk geti lifað sjálfstæðu lífi í Reykjavík

Fjölgum búsetuúrræðum sem mæta þörfum fatlaðs fólks og geðfatlaðs

Komum á stuðningsþjónustuteymum sem veita þjónustu á forsendum fatlaðs fólks

Bjóðum fötluðu fólki störf hjá Reykjavíkurborg og hrindum í framkvæmd áætlun um starfsendurhæfingu og virkniúrræði

Stofnum styrkjapott Ferlinefndar fatlaðs fólks sem félög/fyrirtæki geta sótt í til að laga aðgengismálin hjá sér

Húsnæði fyrir fólk, ekki fjármagn

Endurreisum verkamannabústaðakerfið

Styðjum enn frekar við félagslega rekin leigufélög

Útrýmum biðlistum fyrir fólk í brýnni þörf eftir félagslegu leiguhúsnæði

Fjölgum félagslegum leiguíbúðum um 600 á kjörtímabilinu

Náum tvíhliða samningum við Airbnb og endurheimtum húsnæði sem er farið af langtímaleigumarkaði undir ferðamennsku

AÐ ELDAST Í REYKJAVÍK

Aldursvæn borg

Fólk á ekki að þurfa að hafa áhyggjur af því að eldast í sífellt vaxandi og stækkandi borg. Reykjavíkurborg verði aldursvæn borg þar sem eldra fólk hefur val um búsetu og þjónustu og fær að njóta lífsins á þann máta sem það kýs.

Heilsuefling og lífsgleði eldra fólks

Tökum í gagnið menningar- og lýðheilsukort fyrir eldra fólk

Fjölgum verkefnum sem stuðla að samveru kynslóða á borð við háskólanema sem leigja íbúðir í þjónustuíbúðakjörnum fyrir aldraða

Klárum innleiðingu endurhæfingar í heimahúsi

Við skipulag borgarinnar þarf að taka tillit til þarfa eldri borgara

Innflytjendur og hinsegin fólk eldist líka. Fræðum starfsfólk um ólíka stöðu eldra fólks í samfélaginu

Lækkum gjaldskrár á eldra fólk sem býr við fátækt

Húsnæði og þjónusta við eldra fólk

Fjölgum hjúkrunarrýmum um 200 á kjörtímabilinu

Eflum heimaþjónustu og heimahjúkrun með auknum fjárveitingum frá ríkinu og komum á fót sérhæfðri heimahjúkrun fyrir heilabilaða

Aukum framboð af fjölbreyttum búsetukostum fyrir eldra fólk

ANDRÝMIÐ Í REYKJAVÍK

Menningin, umhverfið, náttúran og skipulag borgar

Reykjavík iðar af fjölbreytni, lífi og fjöri, fólk er atorkusamt og horfir fram á veginn, skapar, framkvæmir og upplifir. Reykvíkingar búa við það lán að geta bæði verið í skarkala mannlífsins og hringiðu menningar, lista og fjölbreyttrar afþreyingar en líka upplifað mikla nálægð við ósnortna náttúru, hafið og dýralíf. Hvort tveggja er sérstaða sem við verðum að vanda okkur við að hlúa að. Fjölbreytt menningarlíf og ákveðnari skref í umhverfismálum borgarinnar á að vera lykilatriði í öllu skipulagi og ákvörðunum svo við getum búið til borg fyrir bæði menn, gróður og dýr.

Menning fyrir okkur öll

Tryggjum söfnum og menningarstofnunum í Reykjavík góð starfs- og vaxtarskilyrði og faglegt frelsi

Við viljum öflug menningarhús í hverfabókasöfnunum

Við ætlum að auka aðgengi fólks að menningu, meðal annars með afslöppuðum sýningum og táknmálstúlkun

Aukum áherslu á fjölþjóðlega menningu og aukum aðgengi og þátttöku innflytjenda að listviðburðum borgarinnar

Fleiri hátíðir og öflugri menningarstarfssemi út í hverfin

Lyftum umhverfi okkar upp með fleiri útilistaverkum, gosbrunnum og veggjalist og fjölgum verkum eftir konur í borgarlandinu og gerum þær sýnilegar

Stærri græn skref

Stígum fastar til jarðar i umhverfisvernd í Reykjavík, aukum loftgæði og vatnsgæði og bætum frárennslismál

Hefjum framkvæmdir við borgarlínu í samvinnu við ríkið

Aukum tíðni ferða og bætum leiðakerfi Strætó

Fjölgum hjólastígum og rafhleðslustöðvum og gerum bílaflota borgarinnar vistvænan

Stofnum gestastofu um náttúrufræðslu í Reykjavík og fræðum íbúa um náttúru og menningararf

Flokkum meira og sóum minna

Flokkum meira sorp og byrjum að flokka lífrænt

Komum í veg fyrir matarsóun og gerum Reykjavík veganvæna

Drögum stórlega úr innkaupum, einnota umbúðum og plasti í borginni

Drögum úr neyslu með vitundarvakningu til borgarbúa

Gerum meiri kröfur til vistvænna innkaupa og innleiðum græna fjárhagsáætlunargerð

Manngert og skipulagt umhverfi

Hugsum um heilsu fólks við skipulag samgangna og byggðar

Framfylgjum Aðalskipulagi Reykjavíkurborgar 2010-2030 og höldum áfram að búa til sjálfbær hverfi

Fáum íbúa með okkur í lið við skipulagningu í nærumhverfi þeirra

Fleiri gróðursæla almenningsgarða í þéttri borg

Verndum eldri byggð og stöndum vörð um söguleg hús

Græn svæði í göngufæri

Verndum ósnerta náttúru og líffræðilega fjölbreytni í borgarlandinu

Ráðum borgarlandverði til að sinna fræðslu og náttúruvernd

Eflum samstarf við sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu um verndun náttúruverndarsvæða

Bætum gönguleiðir og hjólastíga á milli þéttbýlis og útivistarsvæða

Ferðaþjónusta í sátt við borgarbúa og náttúru

Sköpum sátt milli íbúa, ferðamanna og ferðaþjónustunnar með skýrri stefnumótun um ferðaþjónustu í Reykjavík

Bætum biðskýli á rútustæðum fyrir ferðamenn

Hefjum samstarf við leiðsögumenn um námskeið til að auka þekkingu þeirra á sögu og menningu borgarinnar

Útivistar- og náttúruperlur í Reykjavík, á borð við Bláfjöll, Esjuna, Viðey og Öskjuhlíð, séu gerðar aðgengilegri með almenningssamgöngum

Lyftum margvíslegri sögu borgarinnar upp með aðgengilegum upplýsingaskiltum í borgarlandinu

FRJÁLSA, FEMÍNÍSKA OG RÉTTLÁTA REYKJAVÍK

Reykjavík fyrir okkur öll

Við viljum öll vera frjáls og laus undan oki og ofbeldi, Reykjavík á að vera þannig borg. Byggjum samfélagið á femínískum gildum kvenfrelsis, mannréttinda og fjölmenningar skilyrðislaust. Eitt af stóru verkefnum kvenfrelsisbaráttunnar er að bæta kjör fjölmennra kvennastétta. Í femínísku Reykjavík gefum við engan afslátt af kvenfrelsi og réttindum hinsegin fólks og annarra jaðarsettra hópa í samfélaginu. Femínískar byltingar undanfarinna áratuga eru til marks um hugarfarsbreytingu sem hefur orðið í samfélaginu og við ætlum að halda áfram að vinna að mikilvægum samfélagsbreytingum svo að jafnrétti verði náð.

Útrýmum kynbundnu ofbeldi

Vinnum markvisst að því að útrýma kynbundu ofbeldi með markvissum aðgerðum í samstarfi við lögreglu, heilbrigðis- og menntakerfi

Virkjum karlmenn sérstaklega í baráttunni gegn skaðlegri karlmennsku

Bregðumst við frásögnum kvenna af erlendum uppruna um ofbeldi og fordóma

Eflum kynjafræðikennslu í leik- og grunnskólum og vinnum gegn staðalmyndum kynja

Fjölmenningarborgin Reykjavík

Opnum þjónustumiðstöð fyrir innflytjendur í borginni í anda Bjarkarhlíðarmódelsins í samvinnu við ríki og önnur sveitarfélög

Lögum upplýsingaefni borgarinnar að ólíkum hópum innflytjenda frá öðrum tungumálasvæðum til að auka virkni þeirra í samfélaginu

Styðjum innflytjendur til þátttöku í samfélaginu með sérstakri áherslu á barnafjölskyldur

Ráðum tengilið innflytjenda í hverfum til reynslu og stuðlum þannig að gagnkvæmri aðlögun

Hinseginborgin Reykjavík

Gerum þjónustu borgarinnar aðgengilegri fyrir hinsegin fólk

Festum hinsegin félagsmiðstöð unglinga í sessi

Stóraukum hinseginfræðslu í leikskólum, grunnskólum og á starfsstöðvum Reykjavíkurborgar

Eflum þekkingu fagfólks á stöðu transbarna og gerum grunnskóla transvæna

Leiðréttum laun hjá tekjulægstu hópunum

Klárum að útrýma kynbundnum launamun hjá Reykjavíkurborg

Útrýmum stöðluðum hugmyndum um hefðbundin karla- og kvennastörf og aukum þannig náms- og starfsval ungs fólks

Vinnum að breyttu gildismati á verðmætasköpun starfsgreina

Vinnum gegn skaðlegum staðalmyndum á vinnustöðum Reykjavíkurborgar

SNJALLA OG LÝÐRÆÐISLEGA REYKJAVÍK

Framtíðin er samtíminn

Reykjavíkurborg hefur verið í fararbroddi í lýðræðistilraunum, þar sem verkefnið „Hverfið mitt“ hefur verið áberandi. Við þurfum hins vegar að leita fleiri leiða til þess að borgarbúar geti haft aðkomu að málum sem varða þá. Í lýðræðissamfélagi dugir skammt að þátttaka borgara sé aðeins bundin við kosningar fjórða hvert ár. Öllum ætti að vera orðið ljóst að frjótt og gott lýðræði einkennist fyrst og fremst af virku samtali. Þar er algert grundvallaratriði að borgarbúar geti haft aðkomu að þeim ákvörðunum sem þá varða og að þegar þeir fá að taka þátt sé framlag þeirra sannarlega tekið með í reikninginn.

Valdið til fólksins

Fleiri ákvarðanir teknar af íbúum, m.a. með íbúakosningum og íbúaþingum

Metum hvort Miklabraut eigi að fara í stokk með aðferðum rökræðukönnunar þar sem íbúar komast að upplýstri niðurstöðu með samtali

Höfum lýðræðislegt samráð um að opna Laugaveg varanlega fyrir gangandi umferð

Opnum grasrótarmiðstöð og eflum félagslegan auð samfélagsins

Gerum tilraunir með val á fulltrúum í hverfisráð

Snjöll og rafræn Reykjavík

Innleiðum snjallar lausnir í velferðarþjónustu og í stoðþjónustu við börn

Klárum rafvæðingu í þjónustu borgarinnar og færum hana nær íbúum

Þátttökufjárhagsáætlunargerð verði þróuð áfram með það fyrir augum að stærri þættir fjárhagsáætlunar fari fyrir íbúa Reykjavíkur