Uczyńmy Reykjavík jeszcze lepszym!

W Reykjavíku powinno być miejsce dla nas wszystkich. Tych, którzy już tu mieszkają, jak również i tych, którzy chcą się przeprowadzić do stolicy. Bez względu na to, kim jesteśmy i skąd pochodzimy, zasługujemy na równe szanse.

Vinstri Græn zależy na podniesieniu jakości usług publicznych, edukacji i warunków socjalnych. Chcemy uczynić Reykjavík bezpiecznym i wygodnym miejscem do życia, rozwinąć transport publiczny i zadbać o to, by nowe inwestycje planowano z poszanowaniem przyrody i środowiska.

Uczyńmy Reykjavík lewicowo–zielonym!

LEWICOWY REYKJAVÍK

Będziemy walczyć o stworzenie bardziej przyjaznego systemu opieki społecznej oraz wybudowanie tanich mieszkań pracowniczych w porozumieniu z przedstawicielami związków zawodowych.

 • Zwiększymy liczbę mieszkań socjalnych przynajmniej o 600 w ciągu trwania kadencji
 • Chcemy bardziej efektywnego wykorzystania funduszy budżetu miasta w systemie edukacji i usługach opieki społecznej
 • Postulujemy zniesienie opłaty za przedszkola, szkoły podstawowe i opiekę dzienną nad dziećmi oraz stworzenie systemu bezpłatnej edukacji dla dzieci
 • Powołamy centrum pomocy imigrantom oraz osobom dotkniętym przemocą
 • Poprawimy jakość kształcenia dzieci
 • Rozszerzymy współpracę z niekomercyjnymi spółdzielniami mieszkaniowymi
 • Chcemy przyjaznego i zróżnicowanego Reykjavíku, w którym nie będzie biednych gett i dzielnic uprzywilejowanych.

ZIELONY REYKJAVÍK

Kroczmy wspólnie w stronę bardziej zielonego Reykjavíku. Bądźmy radykalni i odważni! Zmiany klimatyczne są faktem i musimy im przeciwdziałać.

 • Podejmiemy decydujące kroki w kierunku osiągnięcia w Reykjavíku neutralności węglowej do roku 2040
 • Poprawimy transport publiczny i rozwiniemy ideę zrównoważonego transportu
 • Stworzymy więcej lepszych i bezpieczniejszych dróg rowerowych
 • Zwiększymy liczbę pasów zieleni
 • Ograniczymy ilość odpadów żywnościowych i zwiększymy dostęp do wegańskiej żywności
 • Rozpoczniemy organiczną segregację śmieci
 • Rozwiniemy infrastrukturę do ładowania samochodów elektrycznych w całym mieście
 • Stworzymy zielony plan budżetowy i miasto przyjazne środowisku
 • Zaopiekujemy się zielonymi i chronionymi terenami miasta
 • Stworzymy politykę poprawy jakości powietrza w Reykjavíku i wdrożymy działania przeciwko zanieczyszczeniom
 • Zwiększymy poziom zalesienia i ochronę terenów zielonych oraz odnowimy tereny zdegradowane
 • Usprawnimy działania administracji poprzez szersze wykorzystanie e-usług

REYKJAVÍK JEST KOBIETĄ

Zdecydowanie poprawimy warunki pracy w zawodach sfeminizowanych w mieście Reykjavík i wyeliminujemy przemoc i dyskryminację na tle płciowym.

 • Kompleksowo zajmiemy się walką z dyskryminacją i alienacją w strukturach miasta Reykjavík
 • Podniesiemy wynagrodzenia pracowników niższych szczebli
 • Zmniejszymy różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn
 • Skrócimy tydzień pracy
 • Będziemy dalej zmieniać społeczeństwo w duchu feminizmu