SKAPANDI SAMFÉLAG

Fjölbreytt og öflugt menningarlíf hefur gildi fyrir okkur öll í dagsins önn og er einkenni á blómstrandi samfélagi um allt land. Mikil efnahagsleg verðmæti eru einnig í því fólgin að tryggja traustan grunn undir skapandi greinar, sem velta tugum og hundruðum milljarða króna árlega. Markviss undirstöðumenntun og þátttaka nemenda á öllum skólastigum er hér lykilþáttur. Efla þarf Listaháskólann og rannsóknir á þessu sviði.

Ómetanlegur menningararfur þjóðarinnar verður að vera aðgengilegur öllum með átaki um að koma honum á stafrænt form. Sjálfsprottnar listir og menningu á að styðja með beinum aðgerðum og sjá til þess að listamenn fái greitt fyrir sína vinnu. Treysta þarf starf menningarstofnana um land allt. Löngu tímabært er að reisa Náttúruminjasafn sem sómi er að. Loks þarf aðgengi að ólíkri menningu í fjölmenningarsamfélagi.

Menntun undirstaða menningar

Tryggja þarf undirstöðumenntun á sviði menningar og lista; tónlistarmenntun um land allt og breyta lögum þannig að ríkið beri ábyrgð á framhaldsstigi í tónlistarnámi. Efla þarf Listaháskóla Íslands og rannsóknir á sviði lista og menningar. Síðast en ekki síst þarf að leggja mikla áherslu á skapandi skólastarf á öllum skólastigum og að jafna aðgengi allra barna að menningu og listum.

Aðgengi að menningu

Styðja þarf við almenna þátttöku í menningu og skapandi starfi um land allt. Aðgengi að menningarviðburðum þarf að bæta, m.a. með stórátaki í koma menningararfinum á stafrænt form og því að menningarstofnanir sinni landinu öllu. Tryggja þarf aðgengi að ólíkri menningu í fjölmenningarsamfélagi. Táknmál þarf að styðja í hvívetna og skýra réttinn til táknmálstúlkunar í lögum.

Faglegir sjóðir og stofnanir

Styrkja þarf sjálfsprottna menningu í gegnum launasjóði og verkefnasjóði þar sem fjármunum er úthlutað með faglegum hætti samhliða styrkingu stofnana.

Öflug höfuðsöfn

Styrkja þarf stöðu Listasafns Íslands og byggja þarf Náttúruminjasafn sem sómi er að. Efla þarf Ríkisútvarpið og tryggja þessari stærstu menningarstofnun landsins vinnufrið og sjálfstæði.

Menning og ferðaþjónusta

Menning og listir eru mikilvægt aðdráttarafl fyrir stærstu útflutningsgrein landsins, ferðaþjónustuna. Huga þarf að þessu í stefnumótun fyrir ferðaþjónustu.

Íslensk tunga

Brýnt er að styðja við íslenska tungu með myndarlegum hætti. Sérstaklega þarf að leggja áherslu á stöðu tungunnar í stafrænum heimi með því að styðja við tungutækni, þróun og nýsköpun á því sviði. Gera þarf 10 ára áætlun um stuðning við íslenskt mál, þýðingar, tvítyngi, textun sem og aðrar rannsóknir og kennslu íslenskunnar á öllum skólastigum.

Höfundarréttur

Tryggja þarf að listamenn fái greitt fyrir vinnu sína og að réttindi þeirra sem skapa hugverk séu tryggð