VÖLDIN TIL FÓLKSINS

Aukum þátttöku almennings í allri ákvarðanatöku, bætum aðgengi að upplýsingum, tryggjum gagnsæi, eflum menntun og bætum faglegt og rekstrarlegt umhverfi fjölmiðla. Fjölbreyttar leiðir til lýðræðisþátttöku, svo sem íbúafundir, þjóðfundir, opin umræða og rökræðukannanir styrkja lýðræðislegt samfélag. Í samræmi við áherslur um aukið lýðræði um árabil og starf og feril vinnu við gerð nýrrar stjórnarskrár tökum við undir kröfuna um aukna möguleika á þjóðaratkvæðagreiðslum að frumkvæði þjóðarinnar sjálfrar.

Gerum efnahagslífið og atvinnulífið lýðræðislegra og fjölbreyttara með því að skapa lagaramma og hvata fyrir stofnun samfélagsbanka, félagslega rekinna tryggingafélaga í eigu almennings og hvers kyns samvinnufélaga.

Afhjúpun Panama-skjalanna minnti okkur öll á mikilvægi öflugra og óháðra fjölmiðla í samfélaginu. Þáttur fjölmiðla, þar með öflugs almannaútvarps, í opinni og gagnrýninni samfélagsumræðu er ómetanlegur. Þeir skapa aðhald fyrir stjórnvöld og eru mikilvægur þáttur í menningarmiðlun og fræðslu.

Mannréttindi verða að vera miðlæg í allri umfjöllun um réttindi í lýðræðissamfélagi. Þar er ekki aðeins átt við mannréttindi í hefðbundnum skilningi heldur ekki síður félagsleg mannréttindi sem og réttinn til sjálfbærni, öruggrar framtíðar og heilnæms umhverfis.

Ný stjórnarskrá

Ljúkum þeirri vinnu sem hófst með þjóðfundinum 2010 og klárum nýja stjórnarskrá sem byggir á tillögum Stjórnlagaráðs.

Öflugir fjölmiðlar

Stöndum vörð um sterka og sjálfstæða fjölmiðla. Lækkum virðisaukaskatt á fjölmiðla með það að markmiði að bæta rekstrarforsendur þeirra. Tryggjum faglegt og fjárhagslegt sjálfstæði Ríkisútvarpsins og breiða aðkomu í stjórn þess. Setjum á laggirnar sjóð fyrir rannsóknablaðamennsku.

Áhersla á mannréttindi í löggjöf

Tryggjum félagsleg, efnahagsleg og menningarleg mannréttindi, í samræmi við áherslur í nýrri stjórnarskrá, ekki síður en hin hefðbundnu borgaralegu og stjórnmálalegu réttindi og yfirförum alla löggjöf með hliðsjón af þeim. Þar er til dæmis átt við réttinn til menntunar, atvinnu og heilbrigðisþjónustu. Ekki síður er mikilvægt að innleiða svokölluð sameiginleg mannréttindi sem fela í sér réttinn til þróunar, friðar og heilsusamlegs umhverfis.

Stjórnsýsla fyrir fólk

Fela þarf embætti Umboðsmanns Alþingis að gera umbótaáætlun fyrir íslenska stjórnsýslu og ráðast í kjölfarið í nauðsynlegar úrbætur. Efla þarf löggjafarhlutverk Alþingis, efla ráðuneytin og tryggja að stjórnsýslan sé gagnsæ og þjóni fólkinu.